Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religia 1800 - 1850

Großherzog Paul Friedrich I.
Paul Fdriedrich I von Mecklenburg-Schwerin.

W 1811 roku wszystkie wyznania w Meklemburgii otrzymały równy status. W 1813 roku Fryderyk Franciszek I zrównał żydów z innymi wyznaniami. Ustawa ta obowiązywała jednak jedynie dwa lata.

Protestanckie prawo kościelne pozostaje w zasadzie niezmienione, ale ubolewa się nad ogólną "niekościelnością" nawet wśród szlachty. W wioskach systematycznie spada frekwencja w nabożeństwach, ponieważ robotnicy rolni mogą pracować na swoich własnych polach jedynie w niedzielę. W 1837 roku wielki książę Paul Friedrich (1800-1842) wprowadził system sprawozdań dla proboszczów poszczególnych parafii według z góry ustalonych kwestionariuszy, w których skargi na niedzielna prace znajdują odzwierciedlenie.

Katholische Kirche in Hoppenwalde 1808
Katolicki kościół w Hoppenwalde z 1808 roku.

Katoliccy osadnicy budują w 1808 roku kościół w Hoppenwalde.

W 1812 roku Fryderyk Wilhelm III przyznaje ludności żydowskiej swobodę osiedlania się, wyboru dowolnego zawodu oraz prawo do posiadania nieruchomości. Od tego czasu Żydzi mieszkają we wszystkich większych miastach Pomorza. W 1816 roku w Szczecinie powstaje żydowska gmina wyznaniowa.

Protestanckie prawo kościelne pozostaje w zasadzie niezmienione.