Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religia 1650 - 1700

Bild
Komunia pod oboma postaciami, Porządek Kościelny Meklemburgii, 1650 rok.

W 1663 roku książę Christian Louis I, który przebywał głównie na paryskim dworze, przeszedł na katolicyzm. W 1685 roku Nils Stensen wstąpił do wspólnoty katolickiej jako ksiądz. Kraj pozostał jednak protestancki.

Od 1685 roku w Bützow osiedlają się hugenoci czyli francuscy kalwini.

W Meklemburgii szerzy się pietyzm, któremu przeciwstawiają się starzy luteranie. Ponieważ znajduje on częściowe poparcie w rodzinie książęcej, nie udaje się go stłumić.

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg
Gedeon Romandon: Wilhelm von Brandenburg (1620-1688).

W wyniku pokoju westfalskiego Pomorze zostaje podzielone na dwie części, które pozostają protestancki. W Kołobrzegu elektor brandenburski zezwala jednak na założenie zboru reformowanego.