Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religia 1200 - 1250

Bild
Wybudowany w 1230 roku kościół w Gadebusch w stylu romańskim.

Jurysdykcja kościelna podzielona została pomiędzy Ratzeburg, Schwerin oraz Cammin. W nowo powstałych miastach zakładano liczne klasztory. Bracia świeccy (konwersi) ożywili ideał prostej pracy fizycznej mnichów w folwarkach. Zakony żebracze często powstawały w pobliżu domów szpitalnych. Franciszkanie zyskują sporą popularność w przeciwieństwie do kościołów parafialnych.

Wraz z rozbudową systemu parafii na początku XIII wieku wszyscy mieszkańcy kraju zostają włączeni do kościelnej organizacji wspólnotowej.

Obok patrona oraz proboszcza także kościelni zyskują status przedstawicieli władzy, współodpowiedzialność, a także możliwość uczestniczenia w życiu parafii.

Bild
Kościół wiejski w Schaprode na wyspie Rugia z około 1200 roku.

Do XVII wieku jurysdykcje kościelną sprawują biskupstwa w Roskilde, Schwerinie oraz Cammin. W nowo powstałych miastach zakładano liczne klasztory. Bracia świeccy (konwersi) ożywili ideał prostej pracy fizycznej mnichów w folwarkach. Zakony żebracze często powstawały w pobliżu domów szpitalnych. Franciszkanie zyskują sporą popularność w przeciwieństwie do kościołów parafialnych. Cystersi osiedlają się na wsiach.

Wraz z rozbudową systemu parafii na początku XIII wieku wszyscy mieszkańcy kraju zostają włączeni do kościelnej organizacji wspólnotowej.

Obok patrona oraz proboszcza także kościelni zyskują status przedstawicieli władzy, współodpowiedzialność, a także możliwość uczestniczenia w życiu parafii.

O chrzcie całego ciała świadczą kamienie chrzcielne wykonane z gotlandzkiego wapienia i granitu.

Brak eksponatów dla aktualnie wybranych filtrów