Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religia 1900 - 1950

Bild
Chrześcijański kalendarz domowy na 1936 rok.

Po rewolucji z 1919 roku klasztory stały się własnością państwa. Oba Wolne Państwa oddzieliły państwo od kościoła i przyznały wolność religijną. Ewangelicko-luterański synod krajowy stał ponad wyższą radą kościelną. W 1921 roku uchwalono konstytucję kościelną i wybrano Heinricha Behma na biskupa. Powstawały także nowe zgromadzenia wolno-kościelne.

W 1933 roku nastąpiło zjednoczenie kościołów w Meklemburgii. Powstało ewangelickie stowarzyszenie pastorów NS. Kierownictwo kościelne zostaje zastąpione przez "Landeskirchenführera". Opozycja pod postacią towarzystwa "Ewangelia i Kościół" jest prawnie ścigana.

Morderstwa katolickich księży należały do codzienności. "Świadkowie Jehowy" zostają zdelegalizowani. Pogromy żydów zaczynają się od 1933 roku. Od 1942 roku są oni deportowani do obozów zagłady w Auschwitz i Theresienstadt.

Po 1945 roku wszystkie wspólnoty religijne dążyły do wewnętrznej konsolidacji. Niklot Beste został protestanckim biskupem regionalnym w 1946 roku. Wydział Teologiczny na Uniwersytecie w Rostocku zostaje utrzymany. Uchodźcy ze Wschodu zwiększają odsetek katolików. Ziemia kościelna nie jest wywłaszczana, lecz przyznawana nowym rolnikom. Żydzi, którzy przeżyli czasy wojny utworzyli nową kongregację.

Kirche Ralswieck
Szwedzki kościół drewniany w Ralswieck na wyspie Rugia w 1907 roku.

W latach 1900-1915 wybudowano na Pomorzu Przednim 12 kościołów katolickich, głównie dla polskich robotników.

O rewolucji z 1919 roku klasztory stały się własnością państwa, a własność państwa została zagwarantowana. Powstawały wolne zgromadzenia kościelne. Pierwszy "Pomorski Dzień Katolicki" odbywa się w Szczecinie w 1922 roku. Protestanci wybierają "Pomorski Synod Prowincjonalny".

W 1933 roku powstało protestanckie, nazistowskie stowarzyszenie pastorów pod przewodnictwem "niemieckich chrześcijan". Niemiecki zbór reformowany starał się zachować niezależność. W 1934 roku "Synod Wyznania Ewangelickiego na Pomorzu" występuje przeciwko nazistowskim pastorom. 25 członków synodalnej grupy "Ewangelia i Kościół", ponad 200 świeckich i pastorów wybrało Reinolda von Thaddena na prezydenta. 55 z nich zostało aresztowanych.

W 1938 roku spłonęła synagoga w Szczecinie. Deportowanych jest 1500 szczecińskich Żydów. Jedynie 520 udaje się uciec.

W 1943 roku tzw. sprawie szczecińskiej zostaje oskarżanych i zamordowanych 9 księży i wiernych. 16 innych osób zostaje uwięzionych.

O 1945 roku wszystkie wspólnoty religijne dążyły do wewnętrznej konsolidacji. Uchodźcy ze Wschodu zwiększają odsetek katolików do około 100 000. Ziemia kościelna nie jest wywłaszczana, lecz przyznawana nowym rolnikom. Żydzi, którzy przeżyli czasy wojny utworzyli nową kongregację.