Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religia

Bild
Boitiner Steintanz – germańskie miejsce kultu, 3000 lat p.n.e.

Germanie oraz Słowianie praktykowali kulty religijne zgodne z naturą. Wierzyli w wielu bogów. Wraz z podbojem tych ziem w 1200 roku na te tereny wkracza chrześcijaństwo. W 1549 roku kościół ewangelicko-luterański wyparł w Meklemburgii rzymskokatolicki. W późniejszym okresie pojawiły się także wyznania kalwinistyczne i pietystyczne, a w XVIII na niektóre obszary powrócił katolicyzm. W miastach istniały gminy żydowskie, z przerwami spowodowanymi prześladowaniami.

W 1919 roku Republika Weimarska zagwarantowała wolność wyznania. Trwało to do 1933 roku, od kiedy zaczęto podejrzliwie patrzeć na chrześcijan, a Żydów eksterminowano. Po 1945 roku SED ponownie bacznie śledził chrześcijan i utrudniał ich działalność. Rok 1990 przyniósł wolność wyznania, co doprowadziło w Meklemburgii-Pomorzu Przednim do powstania gmin żydowskich oraz po raz pierwszy muzułmańskich.

Klosterruine Eldena
Ruiny klasztoru Eldena

Słowianie praktykowali kulty religijne zgodne z naturą. Wierzyli w wielu bogów.

Książęta polscy już od 968 roku byli chrześcijanami. Pomorze jednak aż do XII wieku nie znalazło się pod wpływami chrześcijaństwa, które pojawiło się od 1200 roku.

W 1534 roku kościół ewangelicko-luterański wyparł na Pomorzu rzymskokatolicki.

Później pojawiają się ponownie reformowane, a w XVIII wieku katolickie wyspy wiary. Gminy żydowskie istniały w miastach z przerwami. W 1919 roku Republika Weimarska zagwarantowała wolność wyznania. Trwało to do 1933 roku, od kiedy zaczęto podejrzliwie patrzeć na chrześcijan, a Żydów eksterminowano. Po 1945 roku SED ponownie bacznie śledził chrześcijan i utrudniał ich działalność. Rok 1990 przyniósł wolność wyznania, co doprowadziło w Meklemburgii-Pomorzu Przednim do powstania gmin żydowskich oraz po raz pierwszy muzułmańskich.

Religia