Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religia 1450 - 1500

Bild
Domniemane zbezczeszczenie hostii w Sternbergu w 1492 roku.

To co świeckie przenikało się z tym co kościelne. W 1483 roku książę Magnus zamierzał przekształcić kościół Jakuba w Rostocku w kolegiatę katedralną, a tym samym wzmocnić swoje wpływy w mieście. Spór z miejskimi rajcami trwał 8 lat.

W 1492 roku 20 Żydów ze Sternbergu zostało spalonych za rzekome zniszczenie hostii. Wszyscy pozostali Żydzi zostają wypędzeni z kraju. Hostie ze Sternbergu otrzymują specjalne miejsce w kościele farnym w mieście jako „święta krew”. Pielgrzymki wyznaczają praktykę wiary u schyłku średniowiecza. Pielgrzymi podróżują po całej Europie. Kościoły i kaplice wyposażone były w niezliczone przedmioty duchowe.

Ruine Eldena, Westwerk
Klasztor Ekdena, zachodnie skrzydło, koniec XV wieku.

To co świeckie przenikało się z tym co kościelne. Książę Bogusław X uzyskał prawo do obsadzenia najwyższych urzędów kościelnych, wpływ na mianowanie proboszczów i podporządkował sobie wielkie klasztory. W 1492 roku synod w Stargardzie zagroził dużymi karami za zlaicyzowanie życia duchowieństwa.

W 1481 roku Bogusław V ogranicza prawo pobytu dla Żydów. 1492 roku 20 Żydów ze Sternbergu zostało spalonych za rzekome zniszczenie hostii. Książę bierze udział w procesie i rozkazuje dodatkowo wypędzić Żydów z Pomorza.

Pielgrzymki wyznaczają praktykę wiary u schyłku średniowiecza. Pielgrzymi podróżują po całej Europie. Kościoły i kaplice wyposażone były w niezliczone przedmioty duchowe.