Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Religion bet 1200

Bild
Siegel vun den Bischof Berno
üm 1190

In de german‘schen Siedlungstied, as de Langobarden, Warnen un Semnonen hier läben, hebben sei ‘ne Naturreligion un hanneln ok dornah. De Slawen, de denn kamen, richten Kultstäden in, so as Rethra, wat de Hauptuurt för de Lutizen is. Dor bäden sei tau verschieden Götters, dat gifft Götterbiller för de Aust, Krieg orrer Wäder. In‘t tiedige 12. Johrhunnert lött de Bischof Otto vun Bamberg de Götterbiller kaputt maken un christlich‘ Kirchen buugen. 1154 kriggt Heinrich de Löw vun den Kaiser dat Recht, in Oldenburg (Holstein), Mäkelborg un Ratzborg Bischofs intausetten.

As Vadder vun de christlich‘ Kirch in disse Gägenden gellt Bischof Evermods (1178 storben). Hei hett vun 1154 an in Ratzborg warkt. Nah 1160 ward de Bischof Berno in Schwerin tau den „Apostel vun de Mäkelborger“. De iersten Zisterzienserklöster in Althof bi Doberan un Dargun hebben oewer de Slawen taunicht makt. Sei wüürn denn later nieg wedder upbuugt.

Wartislaw-Stein
Wartislawstein 1136, öllstet chridtlich Tüügnis in dat Bunnesland Mäkelborg-Vörpommern

As de Germanen, dat meint de Sippen vun de Langobarden, de Warnen un de Semnonen, in Pommern sitten, maken sei ehren Kult ut allens, wat mit de Natur tausamenhangt.

As denn de Slawen kamen, bugen sei Tempels för ehren Kult up, so as in denn Hauptuurt vun de Ranen an dat Kap Arkona. Dat hebben sei för ehren boebelsten Gott Swantevitt upbuugt. De Pomoranen hebben sowat in Wolin buugt (Vineta). In Gützkow un Wolgast iehren sei Gerovit un in Settin denn Gott Triglaw. An em wenden sei sick för ‘ne gaude Aust, bi Krieg un wägen dat Wäder.

Tau de Tied, as de Polen ünner Wartislaw I. dat Land ünner ehre Fuchtel bröcht hebben, fangen ierst sei an, dat Land bilütten tau missionieren. Nah dat Johr 1124 treckt de Bischop Otto ut Bamberg mit ‘ne Haue Priesters œwer Land un nu maken sei dat, wat de Slawen heilig wier, kaputt. Hei buugt ok christlich Kirchen un Altars up. 1140 ensteiht dat Bistum Wolin (Jumne). 1175 treckt dat nah Cammin üm. Üm Rügen kümmert sick dat dän’sche Bistum Roskilde.

Krich mihr œwer disse Tiet tau weiten