Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Rolnictwo

Bild
Żniwa w Meklemburgi w 1925 roku

Rolnictwo dominuje w tym regionie od ponad 1000 lat. Słowianie uprawiali swoje pola prostymi narzędziami w tym pługiem hakowym i hodowali zwierzęta gospodarskie. Osadnicy niemieccy przybyli około 1200 roku. To oni wprowadzili rolnictwo wielopolowe oraz pługi odwracające ziemię. Do XVII wieku upowszechniły się wielkie gospodarstwa rolne z dużymi areałami pół i pastwisk. Około 1850 roku rozpoczyna się mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa. W 1945 roku reforma rolna wywłaszczyła wielkie majątki i podzieliła je pomiędzy drobnych rolników. Do 1960 roku połączono je ponownie, tym razem jako wielkie rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Po 1990 roku wielohektarowe gospodarstwa pozostały także w nowych warunkach własności.

Wahlplakat 1946
Plakat wyborczy z 1946 roku.

Rolnictwo dominuje w tym regionie od ponad 1000 lat. Słowianie uprawiali swoje pola prostymi narzędziami w tym pługiem hakowym i hodowali zwierzęta gospodarskie. Osadnicy niemieccy przybyli około 1200 roku. To oni wprowadzili rolnictwo wielopolowe oraz pługi odwracające ziemię. Do XVII wieku upowszechniły się wielkie gospodarstwa rolne z dużymi areałami pół i pastwisk. Około 1850 roku rozpoczyna się mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa. W 1945 roku reforma rolna wywłaszczyła wielkie majątki i podzieliła je pomiędzy drobnych rolników. Do 1960 roku połączono je ponownie, tym razem jako wielkie rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Po 1990 roku wielohektarowe gospodarstwa pozostały także w nowych warunkach własności.

Rolnictwo