Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

1600 - 1650

Herzog Albrecht von Wallenstein
Albrecht von Wallenstein, książę meklemburski 1628-1631

Pod koniec boomu rolniczego powiększone gospodarstwa rycerskie na wschód od Łaby wypierają gospodarstwa chłopskie.
Drugi główny podział kraju w 1621 roku podzielił te ziemie na Meklemburgię-Schwerin i Meklemburgię-Güstrow. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) wyniszcza kraj. Oblężenie małych miasteczek i kwaterowanie żołnierzy doprowadza do ruiny drobnych rzemieślników i handlarzy. Ludność wiejska wielokrotnie pada ofiarą grasujących żołnierzy i gangów.

W 1628 roku podbija kraj cesarski dowódca Albrecht von Wallenstein. Cesarz podnosi go do rangi cesarskiego księcia Meklemburgii. Jego reformy zostają odwrócone po morderstwie w 1634 roku. Wismar z wyspą Poel i urzędem Neukloster przypada Szwecji w 1648 roku.
Wojna powoduje zamieranie sztuki i nauki. Prowadzi to do brutalizacji moralności. Wzmogły się przesądy i donosy o czarach i czarownicach.

Pomeraniae Ducatus Tabula 1635
Mapa Pomorza z 1635 roku

Pod koniec boomu rolniczego istnieje dualizm między Europą Zachodnią a Wschodnią. Gospodarstwa dworskie zdominowały i wyparły gospodarstwa chłopskie. Sytuacja chłopów pogarszała się coraz bardziej, aż do wprowadzenia pańszczyzny. Na Pomorzu-Wolgast proces ten zakończył się w 1616 roku tzw. Baur- und Schäffer-Ordnung. Pomorze - Szczecin podążało za tą polityką.

Bogusław XIV łączy swoje księstwo z Pomorzem-Wolgastem w 1625 roku.

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) przynosi krajowi zniszczenia. W 1624 roku rozprzestrzenia się epidemia, zwłaszcza na Pomorzu Szczecińskim. Wojna prowadzi do brutalizacji obyczajów. Nasilają się przesądy i donosy o czarach i czarownicach. Zwłaszcza ludność wiejska pada ofiarą grasujących żołnierzy i gangów.

W 1628 roku Albrecht von Wallenstein ponosi pierwszą porażkę u bram Stralsundu. W 1630 roku król szwedzki Gustaw II Adolf ląduje na Uznamie, zajmuje Szczecin i zawiera sojusz z księciem Bogusławem XIV. Gustaw II Adolf każe wycinać całe lasy pod obozy swoich wojsk, aby budować palisady i dla celów przeciwpożarowych. Krajobrazy są wyrównywane, aby uzyskać czyste pole ostrzału.

W 1637 roku wymiera dynastia pomorska. Wywołuje to rywalizację szwedzko-brandenburską, która znajduje rozwiązanie dopiero w pokoju westfalskim.

W 1648 roku ziemie te zostają podzielone między Brandenburgię i Szwecję.