Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Polityka 1600 - 1650

Lorenz-Burg 1613
Vogtei auf der Burg Neustadt, Zustand um 1613

W 1621 roku doszło do drugiego podziały krainy, w wyniku czego powstały księstwa Mecklenburg-Schwerin oraz Mecklenburg-Güstrow. W latach 1618-1648 Meklemburgia doznała wielu zniszczeń w czasie wojny trzydziestoletniej.

W 1628 roku Meklemburgię zajęły wojska cesarskiego dowódcy Albrechta von Wallensteina. Książęta meklemburscy zostali przez cesarza usunięci, a Wallenstein został mianowany na księcia, niezależnego od cesarstwa. Wprowadzone przez niego reformy zostały cofnięte, po jego zabójstwie w 1634 roku. Wismar wraz z wyspą Poel i urzędem Neukloster przypadły w wyniku pokoju westfalskiego z 1648 roku Szwecji. Książęta meklemburscy otrzymali biskupstwa Schwerin oraz Ratzeburg, którymi wcześniej władali, jako księstwo świeckie.

Bericht über Pasewalk im Dreißigjährigen Krieg, 1630
Bericht über Pasewalk im Dreißigjährigen Krieg, 1630

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) przyniosła zniszczenie krainy. W 1628 roku cesarskiemu dowódcy Albrechtowi von Wallenstein, nie udaje się zdobyć Stralsundu. W 1630 roku król szwedzki Gustaw II Adolf wylądował na wyspie Uznam z silną armią, zajął Szczecin i zawarł sojusz z księciem pomorskim Bogusławem XIV. W 1637 roku wymiera ród pomorski. To wzmogło rywalizację szwedzko-brandenburską, która trwała aż do pokoju westfalskiego w 1648 roku.

Pomorze Przednie wraz ze Stralsundem i Rugią, a także część Pomorza Przedniego wraz ze Szczecinem, wyspą Wolin i ujściem Odry przypadły Szwecji. Doprowadziło to do uzyskania przez te obszary podwójnego statusu jako szwedzkiej prowincji i terytorium cesarskiego. Brandenburgii przypadł Kołobrzeg wraz z biskupstwem kamińskim.

Dowiedz się więcej o tym okresie