Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Krajobraz i środowisko

Park Basedow
Park angielski Basedow

Meklemburgia-Pomorze Przednie ze swoimi klifami, wybrzeżami, wzgórzami, jeziorami, rzekami i „płaskimi terenami” jest efektem ostatniego zlodowacenia. Zlodowacenie Wisły (ok. 115 000 - ok. 10 200 lat p.n.e.) wytworzyło rożne formy terenu w sposób niemal modelowy. Najbardziej widoczna jest pomorska morena czołowa. Ten margines lodowy z fazy pomorskiej (ok. 15 200 - ok. 14 800 lat p. n. e.) przecina kraj niczym girlanda z północnego zachodu na południowy wschód. Po ustąpieniu lądolodu na zimnych stepach zadomowiły się pionierskie rośliny, takie jak Bażyna czarna czy Brzoza karłowata. Wielkie zwierzęta epoki lodowcowej: mamuty, jelenie olbrzymie, renifery i łosie zaczęły migrować. Wraz z postępującym ociepleniem klimatu zaczęły rozrastać się lasy. Po sośnie i brzozie pojawiają się lipy, a wreszcie buk miedziany.

Ludzie osiedlają się tu od późnego paleolitu (10 000 - 8 000 p.n.e.). W epoce neolitu (3000 - 1800 lat p.n.e.) rozpoczęto karczowanie lasów, aby uzyskać tereny uprawne. Dalsze zasiedlenie i użytkowanie terenu spowodowało cofanie się lasów. Dopiero w XIX wieku po nadmiernej eksploatacji rozpoczęto regulowaną gospodarkę leśną. Ponowne zalesienie stworzyło monokultury – wysoce produktywne, ale delikatne ekosystemy o niskiej różnorodności biologicznej. W XX wieku również w Meklemburgii powstał ruch na rzecz ochrony przyrody i środowiska, który domagał się ochrony zagrożonych wymarciem zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. Także w leśnictwie, pod koniec stulecia, rozpoczęły się zmiany. Siedliska leśne poprzez zwiększenie udziału drzew liściastych mają stać się bardziej różnorodne.

Kreidefelsen auf Rügen, Königstuhl, Luftaufnahme um 1930
Skała kredowa na Rugii – Königstuhl, zdjęcie lotnicze z lat 30. XX wieku.

Pomorze Przednie ze swoimi klifami, wybrzeżami, wzgórzami, jeziorami, rzekami i „płaskimi terenami” są efektem ostatnich okresów lodowych 29 000 lat temu okres zlodowacenia Wisły zaczął kształtować krajobraz na północnym wschodzie dzisiejszych Niemiec. 13 000 lat temu te tereny pokryte były lodem. Odmarzający lód tworzy "morenę spychającą". Pasma wzgórz, które powstały z "moren czołowych" zawierały duże ilości żwiru i kamieni. W ten sposób powstała „wewnętrzna morena bałtycka” w „stadium pomorskim” około 18 000 lat p.n.e. Na wyspie Rugia górne warstwy ziemi uległy erozji i odsłoniły liczące 70 milionów lat kredowe formacje skalne. Dzięki Parkowi Narodowemu Zatoka Pomorska jest to obecnie obszar chroniony.

Krajobraz i środowisko