Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen
Polityka | 1950 - 2000 | Mecklenburg-Vorpommern

Szyld uliczny "ulica aktywistów" (Straße der Aktivisten)

Bild
  • Blacha
  • 1945-1991
  • 89,5 cm x 15 cm
  • obecnie: Friedrich Jacob Klepper Straße

Pierwsze nazwy ulic w Boizenburg pochodziły od oznaczeń działek, później wprowadzono nazewnictwo od nazw rodzimych drzew, budynków lub miejsc poza obrębem miasta, do którego dana droga prowadziła. Kolejne nazwy nawiązywały do literatów, osobistości historycznych lub polityków, które ze względu na momenty przełomowe historii były wielokrotnie zmieniane.

Osiedle przy brzegu Elby, które w języku ludowym nazwano: Auf der Siedlung, powstałe w latach 30. XX wieku otrzymało nazwy ulic po narodowych socjalistach lub bohaterach I wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej te nazwy ulic zostały zmienione, tak jak i była Richthofenstraße, którą na krótko ochrzczono 3 Gasse, a następnie nazwano Straße der Aktivisten. Nazwa ta miała wyrażać różnicę między NRD, państwem robotników oraz rolników a RFN, w mieście, które leżało do 1972 roku na obszarze 5-kilometrowej strefy zamkniętej i którego historyczne drogi prowadziła za Żelazną Kurtynę.

Ulica aktywistów zmieniał swa nazwę po raz kolejny wkrótce po zjednoczeniu Niemiec w październiku 1990 roku. Jej obecna nazwa przypomina o Friedrichu Jacobie Klepper (1779-1871) - handlarzu winem z Boizenburga, który walczył przeciwko okupacji francuskiej w czasach napoleońskich.

Text: I.R.

Eksponat odnosi się do:

Eksponat odnosi się do:

Kontakt

Heimatmuseum Boizenburg

Markt 1
19258 Boizenburg