Klara z Asyżu

Drewno dębowe z pozostałościami oprawy, Lubeka, około 1340 rok, wysokość: 110 cm

Figura św. Klary z Asyżu, patronki klasztoru klarysek w Ribnitz, pochodzi z jednego z lubeckich warsztatów rzemieślniczych. Jest ona najstarszym i najwiekszym zachowanym, plastycznym przedstawieniem świętej na obszarze, gdzie posługuje się językiem niemieckim. Figura pełniła najpewniej centralną rolę w procesjach i liturgiach zakonnic.

Tekst: A. A.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Niemieckie muzeum bursztynu w Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de