Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen
Polityka | 1950 - 2000 | Mecklenburg-Vorpommern

Model miny przeciwpiechotnej PPM-2

Modell der Infanteriemine PPM-2
360° Ansicht
  • 1979, średnica: 13 cm

Model miny lądowej PPM-2 był rozwijany w NRD i służył do celów szkoleniowych. Bojowe wersje min tego typu były zakładane przez żołnierzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej wzdłuż granicy z RFN w latach 1977-1985. Już od 1961 roku wojska NRD na odcinkach granicy, które szczególnie narażone były na próby ucieczki zaczęli tworzyć oznaczone i ogrodzone pola minowe. W wielu przypadkach uciekinierzy doznawali poważnych uszkodzeń ciała lub nawet byli zabijani przez miny odłamkowe lub wyskakujące.

Utrzymanie pól minowych było bardzo kosztowne. Miny lądowe PPM-2 mogły być układane i czyszczone maszynowo, ale ich żywotność wynosiła jedynie 5 lat. Jako materiał wybuchowy służyło w nich 130 gramów trotylu (TNT).

Text: A. W.

Eksponat odnosi się do:

Eksponat odnosi się do:

Kontakt

Grenzhus

Neubauernweg 1
19217 Schlagsdorf