Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen
Polityka | 1950 - 2000 | Mecklenburg-Vorpommern

Słup graniczny

Grenzpfahl DDR
360° Ansicht
  • Drewno dębowe
  • 1980 rok
  • wysokość: 138 cm

Drewniane słupy graniczne były stosowane na grząskim gruncie i służyły do oznaczenia dokładnej linii granicznej między RFN a NRD. Po podpisaniu w 1972 roku umowy RFN-NRD („Grundlagenvertrag“) wspólna komisja graniczna złożona z przedstawicieli obu krajów 31 stycznia 1973 roku rozpoczęła przegląd granicy między oboma państwami, jej unormowania w spornych miejscach oraz jej dokładnego oznaczenia. Prace te zakończono w 1976 roku.

Krzyż na wierzchołku słupa wskazuje przebieg granicy. Oznaczenie „DDR” wskazuje w stronę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dalszych napisów nie stosowano. Z 17 236 znaków granicznych – 1242 stanowiły drewniane słupy, resztę zaś granitowe kamienie.

Text: A. W.

Eksponat odnosi się do:

Eksponat odnosi się do:

Kontakt

Grenzhus

Neubauernweg 1
19217 Schlagsdorf