Brakteat

niedatowany (około 1225-1245), Księstwo Meklemburgia

W XIII wieku książęta meklemburscy po raz pierwszy wybili swoje monety. Były to brakteaty - puste grosze bite jednostronnie. Zamiast napisu umieszczono na nich głowę byka, zwierzęcia heraldycznego Meklemburgii. Dlatego też w numizmatyce monety te nazywane są brakteatami z głową byka. Ich wartość wynosiła jeden feniga (denar). Dla porównania: w 1280 roku kurczak kosztował dwa fenigi. Poświadczone są monety książąt meklemburskich Borwina I. (zm. 1227), Mikołaja (1219-1225) i Jana (1229-1265). Wismar i Gadebusch jako książęce mennice są poświadczone w dokumentach.

Tekst: T. F.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Staatliches Museum Schwerin

Staatliches Museum Schwerin

Alter Garten 3
19055 Schwerin

www.museum-schwerin.de