Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

1650 - 1700

Bild
Kartusz heraldyczny rycerza Levina von Knut na zamku w Ludorfie

W 1658 r. na tronie Meklemburgii-Schwerinu zasiadł książę Christian I (Louis). Kłótliwy książę większość czasu spędzał na dworze Ludwika XIV w Paryżu. W 1692 roku regencję przejął jego bratanek Fryderyk Wilhelm. Wraz ze śmiercią Gustawa Adolfa, w 1695 roku linia Güstrow przestaje istnieć. Prowadzi to do trwającego kilka lat sporu o spadek.

W 1654 roku w porządku służebnym prawnie zapisano pańszczyznę. Chłopi pańszczyźniani są częścią majątku, mogą być z nim sprzedani i są pozbawieni wszelkich wolności osobistych.

Rzemiosło i handel w Meklemburgii pozostają w tyle za Europą Zachodnią. Handel koncentruje się na rynku krajowym i eksporcie zboża. Liga Hanzeatycka spotyka się po raz ostatni w 1669 roku.

Od 1685 roku emigrują i osiedlają się w Bützow także francuscy protestanci kalwińscy, czyli hugenoci.

Bild
Królowa Krystyna dyskutująca z René Descartesem, Pierre Louis Dumesnil (detal obrazu)

W 1653 roku na ziemiach pomorskich zostaje ustalona granica między Szwecją a Brandenburgią. Królowa szwedzka Krystyna zostaje suwerenem ziem pomorskich na lewym brzegu Odry, w tym Szczecina. W 1654 roku regencję przejmuje jej kuzyn Karol X Gustaw. Następcą zostaje jego syn Karol XI. W 1663 roku stany akceptują rząd szwedzko-pomorski i własny sejm stanowy. Finanse państwa są zrestrukturyzowane. Stralsund jest rozwijany jako twierdza.

Handel na Pomorzu Szwedzkim nastawiony jest na rynek krajowy i eksport żyta lub słodu. To promuje miasta portowe. Liga Hanzeatycka spotyka się po raz ostatni w 1669 roku.

Szwedzi zamierzają zagospodarować swoje tereny na południowym wybrzeżu Bałtyku.

Uniwersytet w Greifwaldzie otrzymuje hojne dofinansowanie i staje się pomostem dla kultury i nauki przez Bałtyk. Zamki w Szczecinie i Wolgast pozostają rezydencjami. Carl Gustav Wrangel zostaje generalnym gubernatorem na Pomorzu Szwedzkim.

Prusy próbują wzmocnić swoją pozycję poprzez wojny.

Wylesiony region nadmorski staje się opustoszały. Wilki napadają na wsie i miasteczka. Założona przez Szwedów stocznia w Kaseburgu koło Świnoujścia upada po wycięciu lasu. Huty szkła potrzebują twardego drewna na wysokie temperatury. W 1665 roku w Stolzenberg koło Rothenklempenow powstaje najbardziej dochodowa huta szkła na Pomorzu.

Wielcy właściciele ziemscy przejmują opuszczone tereny i obsadzają stanowiska kooperantami, komornikami i chałupnikami. Chłopi zostają niemal całkowicie zlikwidowani. Zostało to określone w zarządzeniu chłopskim z 1670 roku.

Po 1648 roku granice rozdzielają rodziny i kontakty kulturowe. Rodziny szwedzkie i pomorskie zrastają się, tworząc nową klasę wyższą.

Obie części kraju pozostają protestanckie. W Kołobrzegu natomiast elektor brandenburski zezwala na osiedlenie się zboru reformowanego.