Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

1250 - 1300

Heinrich der Löwe auf dem ältesten Schweriner Siegel von 1253
Henryk Lew na najstarszej pieczęci miasta Schwerin z 1253 roku

Dzięki handlowi morskiemu Hanza staje się potężna, a kupcy bogaci. Hanza i duchowieństwo, pozostające pod wpływem Kościoła rzymskiego, reprezentują nowoczesne poglądy europejskie. Imigrujący Żydzi są aktywni jako kupcy i pożyczkodawcy pieniędzy. Lubeka i Hamburg tworzą w 1241 roku sojusz handlowy, do którego do 1265 roku dołączają Kilonia, Wismar, Rostock i Stralsund. W ten sposób powstaje "dzielnica wendyjska" Hanzy, w której Lubeka obejmuje przewodnictwo około 1300 roku.

Kościoły, bramy miejskie, kamienice i ratusze wymagają specjalistycznych zawodów budowlanych. Zamki murowane powstają wzdłuż granicy z Brandenburgią i Pomorzem. Klasztory i kościoły wiejskie wiążą budowniczych na lata.
W 1298/99 roku ziemia stargardzka na mocy małżeństwa z Brandenburgią przechodzi do Meklemburgii.

Großes Stralsunder Koggensiegel von 1329
Pieczęć z koggą ze Stralsundu, ok. 1300 rok

Barnim I jednoczy cząstkowe księstwa pomorskie. Z miejscowych właścicieli ziemskich wyłania się pomorskie ziemiaństwo. W 1278 roku, stany- ziemiaństwo, miasta i duchowieństwo - tworzą pierwszy sojusz na rzecz jednolitego podatku gruntowego, który staje się oparciem dla księstwa.

Wielkoskalowe zręby tworzą grunty orne i pastwiska. Drewno potrzebne jest na statki i na półfabrykaty w domach. Powstaje ukształtowany krajobraz kulturowy.

Z 58 miast późnego średniowiecza, 30 powstaje w latach 1226-1275. Powstaje "dzielnica wendyjska" Hanzy, w której Stralsund wyrasta na silną potęgę. Miasta hanzeatyckie mają zwierzchnictwo nad monetami, pobierają cła, posiadają floty i siły zbrojne. Patrycjat dzielił władzę z duchowieństwem. Rzemieślnicy, czeladnicy, usługodawcy i biedota miejska uzupełniają hierarchię "w dół".

Klasztory są duchowymi centrami nauki i edukacji na Pomorzu.

Na najniższym szczeblu piramidy feudalnej znajdują się chłopi, których zależność od swoich właścicieli ziemskich jest początkowo jeszcze luźna.

W 1261 roku książę Barnim I nadaje Żydom takie same prawa jak innym mieszkańcom.