Kałamarz Fritza Reutera

Szkło/drewno z mosiężnymi nitami, XIX wiek, średnica: 20 cm

Pisarz Fritz Reuter (1810-1874) używał tego kałamarza w okresie swego pobytu w Neubrandenburgu, w latach 1856-1863. Czas spędzony w mieście Czterech Bram był jego najbardziej kreatywnym okresem w karierze pisarskiej. Po przeprowadzce do Eisenach Reuter pozostawił kałamarz medykowi na Uniwersytecie w Rzymie Franzowi Boll, potomkowi jednego z braci Boll, którzy przyjaźnili się z pisarzem. Franz Boll podarował go następnie Muzeum w Neubrandenburgu.

Tekst: R. V.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Regionalmuseum Neubrandenburg

Regionalmuseum Neubrandenburg

Muzeum regionalne w Neubrandenburgu

Treptower Straße 38
17033 Neubrandenburg

museum@neubrandenburg.de

www.museum-neubrandenburg.de