Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

1350 bet 1400

Bild
Kann angahn, dat dat ‘n Bild vun den Seeröwer Klaus Störtebeker is

Ut den Koopmannsbund ward de politisch‘ Städtehanse in den Nuurden vun Europa. Sei dröppt sick 1356 tau‘n iersten Hansedag. 1371 ward Waldemar IV. vun Dänemark slahn, as 31 Städte den Stralsunner Fräden ünnerschrieben. De Pirat Klaus Störtebeker dümmelt hen un hier: Hei is mal up de Siet vun de Frünn‘ un denn wedder up de Gägensiet.

In de Städte an de See herrschen de Patrizier. Vun de hangen de Handwarkslüüd af. Dat gifft Upstänn‘, bi de de Gesellen un de Lüüd, de ehren Deinst anbeiden, föddern, dat ehr dat bäter gahn süll.

De Herzög‘ Albrecht II. un Johann I. köpen 1358 de Grafschaft Schwerin. Niege Kirchen warden up gotisch‘ Oort buugt. De Inquisition piesackt Lüüd, vun de seggt ward, dat sei Ketzer, Hexen, Töverer sünd. Verfolgt ward ok de Naturgloben vun de Slawen, de „Oerwergloben“ nömt ward. Väle Kinner starwen, de lüttsten tauierst. De Frugens kriegen ofteins dat Kindbettfewer un blieben dod. Väle Lüüd kamen üm, as 1350 un 1387 Pest un Cholera towen. Tau‘n Olldag hüürt, dat Röwers mit Waffen de Lüüd oewerfallen.

Bild
Grimmen in de Stralsunder Billerhandschrift

1372 twält sick dat Herzogtum Pommern all wedder: vun Pommern-Wolgast ward de Lannesdeil Pommern-Stolp för Bogislaw V. (üm 1318-1373/74) afschnäden. Nah den sienen Dod oewernähmen den Deil siene drei Soehns.

1354 schluten sick Lübeck, Wismer, Rostock, Stralsund, Griepswold un Stettin tausamen. De Koopmannshanse ward tau de Städtehanse. Dat Best is 1370 de Stralsunner Fräden, dörch den sei denn‘ Dän’schen König Waldemar IV ünnerkriegen. In de Städten an de See hebben de Koopmannschaften un Patrizier, de in’t Utland verköpen, dat Seggen. An de Stell, wo vördem ‘ne Kirch wier, warden niege hochgotische Pfarr- un Klosterkirchen buugt. De Kirch mit den duwwelten Torm heit St. Nikolai in Stralsund. Mit dissen Buug ward ok dat Lengen nah weltlich‘ Macht klor. Den Namen hett de Kirch nah St. Nikolaus vun Myra krägen. Em iehren sei as Schutzpatron vun de Seelüüd. Dat Holt tau’n Buugen vun Schäpen kümmt ok ut dat Hollen hier bi uns.

Un de spezialisierten Handwarkslüüd hangen vun disse Schicht, de baben schwemmt, af. De lütten Gesellen un Lüüd, de ehren Deinst anbeiden, stahn ümmer miehr bisiet. Dat laten sei sick nich gefollen un maken Upstänn‘ gägen den Rat.

Lütte Kinner blieben ofteins dod un ok de Frugens starben in’t Kindbett. Oewerall giwwt dat Pest un Cholera un ok Röwer öwerfallen binah dachdäächlich de Lüüd.

Mit de römisch-kathol‘schen Kirch geiht dat nich miehr wieder. De Klerus ward ümmer weltlicher. As besünners Warktüüch för ehre Herrschaft führen sei de Inquisition in. Sei führen Prozesse gägen Ketzerei, Hexen un Töwerslüüd. De Inquisitor Petrus Zwicker lett vun 1392 bet 1394 in Stettin wenigstens 443 Waldensers henrichten. Sei gahn oewer ok gägen dat gägenan, wat de Lüüd noch weiten vun de slawisch‘ Naturreligion. Dat nömen‘s "Oewergloben".