Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

1550 - 1600

Bild
Renesansowy zamek Güstrow

Reformacja zmienia władzę polityczną w kraju. Ulryk I z Meklemburgii zostaje pierwszym biskupem-administratorem. Klasztory ulegają sekularyzacji. Tylko w Rostocku, Malchow, Ribnitz i Dobbertin zachowały się protestanckie klasztory żeńskie. Spory między książętami wzmacniają rycerstwo. Stara szlachta ustanawia rodzaj drugorzędnego rządu w tzw. wąskim komitecie rycerstwa i wsi. Rozpoczyna się rozwój reprezentacyjnych dworów i parków. Güstrow staje się rezydencją w 1555 roku i otrzymuje renesansowy pałac. Książę Ulryk panował tam przez prawie 50 lat. Z drugiej strony chłopi stają się chłopami pańszczyźnianymi.

Nowy porządek kościelny z 1552 roku obowiązuje przez wieki. W 1571 roku powstają powiaty kościelne Wismar, Güstrow, Parchim, Schwerin, Rostock i Neubrandenburg. Rostock i Wismar czerpią duże zyski z handlu bałtyckiego. Wczesnokapitalistyczne systemy wydawnicze i produkcyjne nie docierają do miast.

Bild
Zamek renesansowy Quilow

Podczas wojny siedmioletniej na północy (1563-1570) książęta zachowują neutralność. W 1570 roku otrzymują dwa głosy w Sejmie Cesarstwa. Spór graniczny z Brandenburgią zostaje rozstrzygnięty. Diecezja Cammin jest zarządzana przez dom książęcy. Filip I Pomorski-Wolgast rozbudowuje swój zamek w Wolgast w kilku etapach w 1557 roku. Nauka i sztuka rozkwitają. W 1569 roku w Szczecinie powstają drukarnie, w 1581 roku w Greifswaldzie, a w 1582 roku w Barth. Renesans uznaje park za idealny obraz pojednania człowieka z naturą i za sztukę, którą należy tworzyć.

Liga Hanzeatycka traci swoją potęgę. W 1572 roku upada dom handlowy i bankowy Loitzów w Szczecinie. To wstrząsa gospodarką Pomorza. Jednocześnie Szczecin prowadzi wojnę handlową z Frankfurtem nad Odrą.

Cegielnie koncentrują się wokół złóż gliny w okolicach Ueckermünde i Randow.

W 1569 roku dochodzi do "ugody dziedzicznej" między książętami a włościanami, w której "porządek chłopski" reformuje również życie na wsi. Szlachta zaczyna "układać" ziemię chłopską jako ziemię dworską i zwiększa świadczenia chłopskie. Sytuacja społeczna chłopów spycha ich do pańszczyzny.

Reformacja zmienia stosunki społeczne. Kler katolicki ustępuje miejsca pastorom protestanckim wywodzącym się z wykształconej klasy średniej. Ciało ludzkie i zjawiska przyrodnicze są badane naukowo.

Konsystorz w Greifswaldzie, Szczecinie i Kolbergu nadzoruje kościoły i szkoły. W Wolgast rezyduje generalny superintendent. W 1563 roku nowy porządek kościelny wzmacnia ekspansję kościoła regionalnego. W 1569 roku zostaje wydane zarządzenie dla protestanckich klasztorów dla dziewic w Bergen na Rugii, Kołobrzegu, Marienfließ, Stolp i Verchen. Prześladowanie czarownic osiąga swój szczyt. W Szczecinie i Neustettin kumulują się wyroki śmierci.