Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

Nauka i edukacja

Neustadt Technikum - Verbindung
Uderzające połączenie, Technikum Neustadt w 1910 roku

Do czasów średniowiecznych edukacja była sprawą prywatną. Szkoły łacińskie były dostępne dla synów wyższej klasy mieszczan. W 1419 roku w hanzeatyckim mieście Rostock założono uniwersytet. W ramach reformacji rozwijały się szkoły miejskie, a na wsi szkoły wiejskie. Szkoły książęce dbały o edukację młodych szlachciców. W XIX wieku powstały gimnazja, wyższe szkoły dla dziewcząt, szkoły zawodowe, seminaria nauczycielskie, technikum w Neustadt-Glewe, Neustrelitz i Sternebergu, a także szkoły żeglugi w Wismarze oraz Wustrow. W 1919 roku powstały Realschule i Volksschule.

W NRD szkoły dzielono na politechniczne i wyższe. Uniwersytet w Rostocku w latach 1976-1990 działał po nazwą "Wilhelm Pieck". Powstawały także wyższe uczelnie techniczne, z których część po 1990 roku nadal kontynuowała działalność. Szkoły kształcenia wyższego zamieniono na gimnazja.

Gerhard Katsch, Büste in Karlsburg
Popiersie Gerhardta Katsch (1887-1961) twórcy diabetologii

Wiedza w plemionach słowiańskich i germańskich była przekazywana ustnie. Edukacja szkolna w średniowieczu była sprawą prywatną. Szkoły łacińskie były dostępne dla synów wyższej klasy mieszczan. W 1456 roku w hanzeatyckim mieście Greifswald utworzono uniwersytet. W czasie reformacji zaczęły powstawać również szkoły miejskie, w tym dla dziewcząt. Szkoły średnie zapewniały zasób wiedzy potrzebny do dostania się na studia. Szkoły dla dziewcząt, zawodowe, kolegia nauczycielskie i szkoły morskie powstały w Stralsundzie oraz Barth.

Uniwersytet w Greifswaldzie od 1933 roku nosił nazwę "Ernst Moritz Arndt", co doprowadziło w 1990 roku do protestów na tle tej nazwy. W NRD w Stralsundzie utworzono Wyższą Szkołę Oficerską Ludowej Marynarki Wojennej. W 1990 roku przekształcono "rozszerzone szkoły średnie" w gimnazja. W Stralsundzie założono politechnikę.

Nauka i edukacja