Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen

1400 - 1450

Bild
Mur piętrowy z cmentarza w Dersenow

W 1436 roku księstwo Wenden (Werle-Güstrow) przypada księstwu meklemburskiemu.

Rycerstwo buduje obok wsi siedziby warowne i przejmuje od książąt jurysdykcję, patronat kościelny, ściąganie podatków czy służbę chłopską. Dżuma i ciągłe wojny pogarszają sytuację chłopów.

Małomiasteczkowe rzemiosło pracuje na lokalny rynek. Cechy każą prześladować "niepokornych" rzemieślników.

Liga Hanzeatycka sprzyja założeniu w 1419 roku Uniwersytetu w Rostocku (wydziały prawa, medycyny, klerykalny i sztuki). Szkoły dla uczonych (późniejsze gimnazja) w większych miastach przygotowują synów zamożnych obywateli do studiów.

Bild
Richtenberg w iluminowanym rękopisie ze Stralsundu

Duńska królowa Małgorzata jednoczy Danię, Norwegię i Szwecję w Unii Kalmarskiej. Jej wnuk książę pomorski Eryk zostaje w 1412 roku następcą tronu. W 1449 roku wraca jednak na Pomorze. Rozdrobnienie kraju osiąga swój szczyt.

Stralsund rozrasta się do 13 000 mieszkańców. Barth, Wolgast, Anklam i Demmin to również miasta hanzeatyckie. Synowie rzemieślników uczą się czytania, pisania i arytmetyki w prywatnych szkołach pisania.

Szlachta umacniała swoją pozycję i zyskiwała prawa takie jak patronat kościelny, ściąganie podatków, sądownictwo i nadzór nad pracą fizyczną.

Zakłady wytapiające smołę wycinają lasy bukowe, aby produkować smołę jako środek uszczelniający i smar. Zakłady węglowe przetwarzają drewno na węgiel drzewny. Dalsze niszczenie lasów powodują pożary.

Tak zwany "Kindelbier" na chrzciny, zaręczyny i wesela lub pogrzeby to okazje do rodzinnych spotkań. Urodziny nie są obchodzone. Modny ubiór jest wyrazem statusu społecznego w miastach.

Sprzedaż odpustów, świeckie życie duchownych i przemoc prowadzą do krytyki tych stanów. W 1407 roku włodarz kościelny ze Stralsundu plądruje ziemie poza miastem. Mieszkańcy Stralsundu skazują z tego powodu trzech księży na śmierć przez spalenie.

Żywność odpowiada lokalnym produktom rolnym. Import przypraw jest drogi.