• Temat: Styl życia

Styl życia

Kąpielisko rodzinne Brunshaupten (obecnie Kühlungsborn) w 1900 roku Kąpielisko rodzinne Brunshaupten (obecnie Kühlungsborn) w 1900 roku

Region Meklemburgia

Słowianie żyli w rodzinnych związkach plemiennych z podziałem pracy oraz zgodnie z naturalnymi ideami religijnymi. Kolonizacja około 1200 roku przyniosła na te ziemie wartości chrześcijańskie. Pod względem stosunków socjalnych wieś podzielona była na życie chłopskie, dworskie i pańszczyźniane. W miastach wyróżniano patrycjuszy, rzemieślników i plebejuszy. Aż do czasów reformacji w 1549 roku w życiu intelektualnym dominowało duchowieństwo.

Rodzina, wykształcenie, majątek lub pochodzenie determinowały sieci społeczne. Dopiero w XX wieku zachowania mieszczańskie zastąpiły formy feudalne.

Językiem potocznym od XVI wieku stał się dolnoniemiecki. Językiem urzędowym oraz prawnym był od tego czasu wysokoniemiecki.

Pełne zatrudnienie, równość wobec prawa i socjalne bezpieczeństwo określały stosunek do życia w NRD. Po 1990 roku demokracja doprowadziła do powstania nowej kultury politycznej i wprowadzenia wolności osobistej, doprowadzając jednocześnie do izolacjonizmu i dążenia do uzyskania jak największych korzyści.

dalej
Damgarten 1615, Stralsunder Bilderhandschrift Stralsundzki iluminowany rękopis, Damgarten, 1615 rok

Region Pomorze Przednie

Słowianie żyli w rodzinnych związkach plemiennych z podziałem pracy oraz zgodnie z naturalnymi ideami religijnymi. Chrystianizacja około 1200 roku przyniosła na te ziemie wartości chrześcijańskie. W wyniku imigracji wykształcił się nowy lud Pomorzan. Aż do czasów reformacji w 1549 roku w życiu intelektualnym dominowało duchowieństwo, jednak nadal praktykowano wiarę przodków. Pod względem stosunków socjalnych wieś podzielona była na życie chłopskie, dworskie i pańszczyźniane. W miastach wyróżniano patrycjuszy, rzemieślników i plebejuszy. Rodzina, wykształcenie, majątek lub pochodzenie determinowały sieci społeczne. Dopiero w XX wieku zachowania mieszczańskie zastąpiły formy feudalne.

Językiem potocznym od XVI wieku stał się dolnoniemiecki. Językiem urzędowym oraz prawnym był od tego czasu wysokoniemiecki.

Pełne zatrudnienie, równość wobec prawa i socjalne bezpieczeństwo określały stosunek do życia w NRD, pomimo paternalizmu rządzącej partii SED. Po 1990 roku demokracja doprowadziła do powstania nowej kultury politycznej i wprowadzenia wolności osobistej, doprowadzając jednocześnie do izolacjonizmu i dążenia do uzyskania jak największych korzyści.

dalej

Eksponaty z dziedziny Styl życia:

(Wybierz eksponat lub okres)