Rolnictwo 1700 - 1750

Życie wiejskie w Klenow Życie wiejskie w Klenow

Region Meklemburgia

Chłopi i pracownicy rolni szlachty stają się robotnikami dniówkowymi, kwatermistrzami, młockarzami, i pasterzami, którzy w większości pracują za wynagrodzeniem we własnych folwarkach.

Gospodarka trójpolowa z pastwiskami zmienia się zgodnie z modelem holsztyńskim w meklemburską gospodarkę bitą z siedmioma do dwunastu płodozmianami. Uprawia się je na przemian ze zbożem, grochem, jako ugór lub pastwisko. Podwaja to plony zbóż i intensyfikuje hodowlę bydła dzięki dodatkowym pastwiskom.

Ganschendorf bei Demmin, Schwedische Matrikelkarte 1698 Ganschendorf obok Demmin, szwedzka mapa z 1698 roku

Region Pomorze Przednie

Arystokracja ziemiańska zyskuje znaczną władzę na Pomorzu szwedzkim poprzez wprowadzanie "Przywilejów dla posiadłości ziemskich". Pańszczyzna została po raz kolejny zapisana. Region ten staje się spichlerzem Szwecji i zaspokaja około 50 %  jej potrzeb poprzez Morze Bałtyckie.

Na powstałym w 1720 roku Pomorzu pruskim szlachta ziemiańska została zobowiązana do płacenia podatków. Przeciwko temu wznosił się silny opór.