Rolnictwo 1650 - 1700

Regulamin służby w Meklemburgii  z 1654 roku Regulamin służby w Meklemburgii z 1654 roku

Region Meklemburgia

W 1654 roku na mocy "Regulaminu służby" po raz pierwszy w Meklemburgii zapisano w prawie pańszczyznę. Chłopi pańszczyźniani stali się częścią majątku, mogli być z nim sprzedani i byli pozbawieni wszelkich swobód osobistych.

Renovirte Gesinde-, Tagelöhner-, Baur- und Schäffer-Ordnung für Pommern, 1673 "Odnowione przepisy sług, robotników dniówkowych, budowniczych i pasterzy dla Pomorza", 1673 rok

Region Pomorze Przednie

Duzi właściciele ziemscy wprowadzają w posiadanie opuszczone ziemie i obsadzają stanowiska zależnymi od siebie koźlarzami, komornikami i chałupnikami. Właściciele ziemscy wynajmują tylko kilka stanowisk chłopskich do pracy fizycznej, która jest potrzebna w ich posiadłościach. Wolne chłopstwo zostaje prawie całkowicie zlikwidowane. Opuszczone zabudowania gospodarcze pozostają nieuprawiane lub są łączone w gospodarstwa rolne i wydzierżawiane. Jest to zapisane w zarządzeniu chłopskim z 1670 roku. Szwedzcy urzędnicy, oficerowie i szlachta są nagradzani przez króla majątkami ziemskimi, a gospodarstwa rolne promowane są korzystnymi kredytami.