Rolnictwo 1550 - 1600

Dzwonek znajdujący się na osiedlu Ratey, a służący do sygnowania porządku dnia Dzwonek znajdujący się na osiedlu Ratey, a służący do sygnowania porządku dnia

Region Meklemburgia

Oprócz porzuconych gruntów szlachta zaczęła "odkładać" całość lub część ziemi uprawianej przez chłopów podlegających daninie jako ziemię dworską i jednocześnie zwiększać chłopską pracę fizyczną na swoich gospodarstwach. Rozpoczyna się prawne umocowanie chłopów jako coloni - niewolnych poddanych chłopskich. Ich sytuacja społeczna  pogarszała się, aż do zredukowania ich do wykonawców pańszczyzny.

Barth Stich von Merian 1652 Gospodarstwo w pobliżu Barth w 1590 roku

Region Pomorze Przednie

W 1569 roku zostaje zawarta "ugoda dziedziczna" między książętami pomorskimi a włościanami, w której "porządek chłopski" reformuje życie na wsi.

Oprócz porzuconych gruntów szlachta zaczęła "odkładać" całość lub część ziemi uprawianej przez chłopów podlegających daninie jako ziemię dworską i jednocześnie zwiększać chłopską pracę fizyczną na swoich gospodarstwach. Rozpoczyna się prawne umocowanie chłopów jako coloni - niewolnych poddanych chłopskich. Ich sytuacja społeczna  pogarszała się, aż do zredukowania ich do wykonawców pańszczyzny.