Średniowieczni rolnicy w czasie zbiorów. Średniowieczni rolnicy w czasie zbiorów.

Rolnictwo 1200 - 1500

Po wykarczowaniu lasów i założeniu pól przez rolników-emigrantów, zgodnie z niemiecką zasadą Hufordnung, powstają wsie.

Imigracja do Meklemburgii pochodziła głównie z Dolnej Saksonii, Westfalii i regionu Dolnego Renu-Flandrii, a na Pomorze głównie z Brandenburgii, archidiecezji magdeburskiej i Górnej Saksonii.

Jako innowację imigranci przywieźli ze sobą wóz lub pług obracający ziemię, który był bardziej efektywny w połączeniu z żelaznym lemieszem. Hufe jako gospodarstwo wiejskie składa się z domu, podwórza i ogrodu, pola i części wspólnej gruntu - Allmende. W dalszym ciągu rozwijana jest gospodarka trójpolowa i prowadzona jest ekstensywna hodowla zwierząt gospodarskich z oborą.