Polityka 1750 - 1800

Prawo dziedziczenia do gruntów z 1755 roku Prawo dziedziczenia do gruntów z 1755 roku

Region Meklemburgia

W 1755 roku prawo dziedziczenia do gruntów określiło prawa i obowiązki rycerstwa. Według tego prawa zwyczaje feudalno-własnościowe zostały podniesione do rangi prawa podstawowego. Obejmowało ono, z wyjątkiem wywłaszczeń całych wsi, prawo właściciela ziemi do wywłaszczenia swoich chłopów.

Meklemburgia nie brała bezpośredniego udziału w wojnie siedmioletniej (1757-1763), jednak przez jej obszary przemieszczały się obce wojska. W 1795 roku w miastach meklemburskich, zwłaszcza Rostocku i Schwerinie, doszło do powstań czeladników rzemieślniczych., W 1800 roku ludność Rostocku i Güstrow plądrowała sklepy i składy towarowe. Dopiero wojsko położyło kres tym niepokojom.

dalej
Anton Graff, Friedrich der Große Anton Graff: Fryderyk Wielki, król Prus. Obraz z 1781 roku

Region Pomorze Przednie

Podczas wojny siedmioletniej (1757-1763), w która zaangażowane były wszystkie największe mocarstwa europejskie, Pomorze Przednie stało się obszarem przemarszu rożnych wojsk i walk. 72 000 mieszkańców regionu zginęło. Szkody wyrządzone przez grabieże były ogromne. Po tych wydarzeniach król pruski ogłosił plan odbudowy.

W 1779 roku na Pomorzu Pruskim wprowadzone zostały reformy rolne i prawne, które częściowo rozluźniały pańszczyznę. Od 1780 roku zadania reprezentacyjne przejął składający się z przedstawicieli szlachty pomorski krajobraz polityczny. Jego polityczne wpływy zachowały się na poziomie lokalnym, w radach powiatów.  

dalej

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)