Polityka 1650 - 1700

Chrystian V, król Danii i Norwegii pod Wismarem w 1675 roku Chrystian V, król Danii i Norwegii pod Wismarem w 1675 roku

Region Meklemburgia

Siedmioczęściowy herb, który symbolizuje historyczną władzę, wyznacza stan posiadania po pokoju westfalskim w 1648 roku. Widnieją na nim herby: Meklemburgii, Rotocku, Werlu (Wenden), Stargardu, hrabstwa Schwerin oraz księstwa Schwerin i Ratzeburg. Obaj książęta wymieniali oba majątki równocześnie w swoich tytułach. Były one jednak stosunkowo bezsilnie pod względem politycznym. Meklemburgia została wielokrotnie wciągnięta w wojny toczące się w północnej Europie.

Schloss Spyker, Wohnsitz des schwedischen Generalgouverneurs Carl Gustav von Wrangel Zamek Spyker, siedziba szwedzkiego gubernatora generalnego Carla Gustava von Wrangel

Region Pomorze Przednie

Wraz z podpisaniem tzw. Szczecińskiego Recesu, w 1653 roku, ustalona została granica pomiędzy Szwecją a Brandenburgią na obszarach pomorskich. W 1663 roku kraje związkowe akceptują rząd królewsko-szwedzki Pomorza oraz własny Landtag. Król szwedzki Karol XI wzmocnił władzę królewską i państwową. Podczas jego rządów zrestrukturyzowano także finanse. Stralsund uzyskuje status twierdzy i zostaje rozbudowany do roli najważniejszej bazy wojskowej. Prusy starały się uzyskać te obszary w  konfliktach zbrojnych, z lat 1655-1660 i 1674-1679. 

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)