Polityka 1550 - 1600

Herb książęcy na zamku w Güstrow z 1590 roku Herb książęcy na zamku w Güstrow z 1590 roku

Region Meklemburgia

Okres reformacji, a co za tym idzie przejście z wyznania katolickiego na protestanckie zasadniczo zmieniło oblicze polityczne Meklemburgii. Walki o wpływy i podziały spadkowe spowodowały osłabienie rządów książąt, a wzmocniły szlachtę i właścicieli ziemskich. Wyrazem tego stała się tzw. Wąska Rada, tworzona przez arystokrację, której ton nadawały stare, meklemburskie rody szlacheckie. Stała się ona jakby drugą władzą w regionie.

Seeschlacht auf der Ostsee während des siebenjährigen Nordischen Krieges 1566 Bitwa morska na Morzu Bałtyckim w czasie siedmioletniej Wojny Północnej w 1566 roku

Region Pomorze Przednie

W czasie siedmioletniej Wojny Północnej (1563-1570) między Szwecją a koalicją Danii, Hanzy i Polski, książętom pomorskim udaje się zachować neutralność. W 1570 roku otrzymali oni dwa miejsca na sejmie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, co przyczyniło się do rozstrzygnięcia sporów granicznych z Brandenburgią.

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)