Polityka 1500 - 1550

Malchin: Miejsce posiedzeń Unii Prowincjonalnej od 1523 roku. Idealizowane przedstawienie z XIX wieku. Malchin: Miejsce posiedzeń Unii Prowincjonalnej od 1523 roku. Idealizowane przedstawienie z XIX wieku.

Region Meklemburgia

Opozycja wobec Kościoła rzymskokatolickiego nasilała się. Początkowo skierowana była przeciwko sprzedaży odpustów i objawiała się głównie w miastach poprzez napływ kaznodziejów głoszących nauki Marcina Lutra, dodatkowo w języku niemieckim, a nie po łacinie. Książęta początkowo byli sceptycznie nastawieni do rozwoju nowej idei, ale nie zapobiegli ich rozwojowi. Szlachta sprzymierzyła się z burmistrzami miast i wyższym duchowieństwem w tzw. Unii Prowincjonalnej (Landständische Union). 

Vogelschau auf Stettin von Braun und Hogenberg 1580 Widok Szczecina z lotu ptaka, według Brauna i Hogenberga z 1580 roku.

Region Pomorze Przednie

W Szczecinie, Greifswaldzie, Stolp, Kołobrzegu i Stargardzie dochodziło do zamieszek skierowanych przeciwko zdominowanej przez szlachtę radzie miejskiej. W 1529 roku Pomorze oraz Brandenburgia zawarły przymierze feudalne. W 1530 roku książęta pomorscy zostali oficjalnie przez cesarza na sejmie w Augsburgu podniesieni do rangi książąt suwerennych.

W 1532 roku Pomorze zostało podzielone na Pomorze-Wolghast i Pomorze Szczecińskie, aczkolwiek parlament prowincjonalny pozostał połączony.

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)