Polityka 1450 - 1500

Port miejski na ołtarzu Trzech Króli w Rostocku Port miejski na ołtarzu Trzech Króli w Rostocku

Region Meklemburgia

W 1477 roku za sprawą meklemburskiego władcy, księcia Magnusa II rozpoczęła się zmiana dotychczasowej polityki. Skupił się on na uporządkowaniu finansów, kwalifikacji urzędników i usprawnieniu administracji. Nie udało mu się jednak osiągnąć nadrzędnego celu, jakim było przełamanie autonomii miast portowych. 

Reitersiegel Bogislaw X. (des Großen) Pieczęć rycerska Bogusława X Wielkiego

Region Pomorze Przednie

W 1474 roku Bogusław X przejął władzę w księstwie Pomorze-Wolgast-Stolp, a cztery lata później także nad Pomorzem-Wolgast. Tym samym po 200 latach księstwo zostało ponownie zjednoczone. Bogusław X dzięki umiejętnej polityce dynastycznej potrafił zmniejszyć tarcia pomiędzy sąsiadami. Unowocześnił administrację poprzez tworzenie odpowiednich urzędów, wprowadził prawo rzymskie oraz system zarządzania aktami. Otrzymał przydomek „wielki”. Nie udało mu się jednak złamać potęgi wielkich miast portowych. 

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)