Polityka 1300 - 1350

Pieczęć rycerza przy dokumencie praw miejskich Strelitz z 1347 roku Pieczęć rycerza przy dokumencie praw miejskich Strelitz z 1347 roku

Region Meklemburgia

Nowi władcy szybko zadomowili się w Meklemburgii. W mniejszych dominiach rządzili rożni władcy. Lokowanie miast zbliżało się do końca. Administracja zostaje utworzona i otrzymuje formę wiążącą, dzięki aktom prawnym, spisanym i potwierdzonych pieczęciami. Tzw. sojusze pokoju ziemskiego, próbowały zapewnić bezpieczeństwo przeciwko rycerzom-rabusiom.

Reitersiegel Wizlaw-III Pieczęć rycerska władcy Rugii Wisława III. Namalowana przez Theodora Pyla w XIX wieku

Region Pomorze Przednie

Kiedy w 1325 roku umarł bezdzietnie Wisław III z Rugii, znany jako minnesinger, wyspa wraz ze Stralsundem oraz Barth trafiła pod władzę wołgoskiej linii książąt pomorskich. Nowi władcy szybko zadomowili się na Pomorzu. Lokowanie miast zbliżało się do końca. Administracja zostaje utworzona i otrzymuje formę wiążącą, dzięki aktom prawnym, spisanym i potwierdzonych pieczęciami. Tzw. sojusze pokoju ziemskiego próbowały zapewnić bezpieczeństwo przeciwko rycerzom-rabusiom.

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)