• Temat: Polityka

Polityka

Otwarcie granicy w Dömitz  w listopadzie 1989 roku Otwarcie granicy w Dömitz w listopadzie 1989 roku

Region Meklemburgia

Wraz z podporządkowaniem plemion słowiańskich i powstaniem książęcych dominiów terytorialnych około 1200 roku rozpoczęła się rywalizacja o władzę. Miasta hanzeatyckie, drobna szlachta i duchowieństwo walczyło z książętami o wpływy. Reformacja, wojna trzydziestoletnia (1618-1648) i koniec związku Hanzy umocnił szlachtę ziemiańską. W 1523 roku powstało Landständische Union, które w 1755 roku zostało utrwalone prawnie przez równouprawnienie dziedziczne. Ta równowaga sił utrzymała się do 1918 roku.

Demokracja w wolnych państwach Mecklenburg-Schwerin oraz Mecklenburg-Strelitz została zniszczona w 1933 roku przez dyktaturę gubernatora Rzeszy. Połączył on oba księstwa razem. Po II wojnie światowej w 1946 roku, w wyniku okupacji radzieckiej władzę polityczną przejęła utworzona z KPD i SPD Socjalistyczna Partia Jedności (SED), która rządziła aż do wolnych, tajnych i równych wyborów wiosną 1990 roku. Demokratycznie wybrany Landtag ma swoją siedzibę w Schwerinie, gdzie legitymizuje swoją władzę. 

dalej
Belagerung Stralsunds im Dreißigjährigen Krieg 1628 Oblężenie Stralsundu w 1628 roku w czasie wojny trzydziestoletniej

Region Pomorze Przednie

Miasta hanzeatyckie, niższa szlachta i duchowieństwo walczyły ze stanem książęcym o wpływy, po tym jak podbito plemiona słowiańskie. Książęta pomorscy stali się książętami terytorialnymi, jednak ich władza wraz z podziałami dynastycznymi stale słabła. Reformacja, wojna trzydziestoletnia (1618-1648) oraz koniec związku Hanzy umocniły jednak ziemiaństwo. W 1637 roku zmarł ostatni członek pomorskiego rodu książęcego Gryfitów, a ziemie te przypadły Szwecji oraz Brandenburgii. W 1815 roku Szwecja scedowała swoje prawa na rzecz Prus, a Pomorze stało się odtąd pruskie.   

W 1945 roku po zajęciu Pomorza przez Armię Czerwoną, władzę polityczną nad nią przejęła Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED), która rządziła aż do przełomu 1989/1990. W wyniku pokojowej rewolucji NRD przyłączono do RFN. Z trzech północnych powiatów: Rostock, Schwerin oraz Neubrandenburg utworzono w 1990 roku kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie.

dalej

Eksponaty z dziedziny Polityka:

(Wybierz eksponat lub okres)