Krajobraz i środowisko do 1200

Morena czołowa z jeziorem rynnowym w okolicach Neubrandenburga Morena czołowa z jeziorem rynnowym w okolicach Neubrandenburga

Region Meklemburgia

Sosny i brzozy były pierwszymi gatunkami drzew, które rozprzestrzeniły się na obszarze Meklemburgii po epoce lodowcowej. Następnie pojawiają się dęby, leszczyna oraz lipa. Ostatnia pojawia się buczyna miedziana.

Kreidefelsen auf Rügen Kredowe klify na Rugii

Region Pomorze Przednie

Po epoce lodowcowej pojawiają się jako pierwsze krzewy jałowca oraz brzozy omszonej. Sosny i brzozy były pierwszymi gatunkami drzew, które rozprzestrzeniły się po epoce lodowcowej. Za nimi podążają leszczyna, grab i dąb. Kolejne zalesienie stanowią mieszane lasy dębowe z lipą, klonem i jesionem. Na końcu dominuje buk miedziany.