Krajobraz i środowisko 1550 - 1600

Renesansowy park przy pałacu w Güstrow z 1590 roku Renesansowy park przy pałacu w Güstrow z 1590 roku

Region Meklemburgia

Renesans uznaje park za idealny obraz pojednania człowieka z naturą i za sztukę, którą należy zaprojektować. Rzeźby i labirynty, boskiety i wodotryski rozmieszczone są symetrycznie i geometrycznie w krajobrazie. Bez drzew pozostają one płaskie i łatwe do zagospodarowania za pomocą żywopłotów i kwietników. Preferowane są łagodne zbocza z ciekami wodnymi lub stawami.

Peenestrom bei Lassan Wał przeciwpowodziowy na rzece Peene w pobliżu Lassan (© Elisauer via Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0])

Region Pomorze Przednie

W okolicach Ueckermünde i Randow znajduje się wiele cegielni, które wykorzystują bogate złoża gliny. Niezliczone małe żwirownie wykorzystują pozostałości po epoce lodowcowej.

Renesans uznaje park za idealny obraz pojednania człowieka z naturą i za sztukę, którą należy zaprojektować. Rzeźby i labirynty, boskiety i wodotryski rozmieszczone są symetrycznie i geometrycznie w krajobrazie. Bez drzew pozostają one płaskie i łatwe do zagospodarowania za pomocą żywopłotów i kwietników. Preferowane są łagodne zbocza z ciekami wodnymi lub stawami.