Arystokracja do 1200

Śmierć słowiańskiego księcia Niklota w 1160 roku. Przedstawienie z XVI wieku. Śmierć słowiańskiego księcia Niklota w 1160 roku. Przedstawienie z XVI wieku.

Region Meklemburgia

Słowiański władca Nakon był w X wieku opisywany jako potężny książę i porównywany z Mieszkiem I i Bolesławem I Srogim z dynastii Przemyślidów. W dawnych księgach władcy obodryccy często pojawiają się w randze królów.

W 1167 roku Henryk Lew przekazał Przybysławowi, który przeszedł na chrześcijaństwo ziemie jego ojca, Niklota.  Jeden ze swoich zamków wybudował na widocznym do dzisiaj wzgórzu zamkowym w Szczecinie. 

Bogislaw-I-1170, Nachzeichnung F.A. Vossberg 1854 Pieczęć Bogusława I, około 1170 rok. Rysunek F.A. Vossberg, 1854 rok

Region Pomorze Przednie

Warcisław I jest pierwszym poświadczonym w dokumentach księciem pomorskim. Po jego śmierci rządy objął jego brat Racibor I, a po nim władzę przejęli wspólnie synowie Warcisława: Bogusław I (ok. 1130-1187) oraz Kazimierz I (po 1130-1180). Nie wiadomo, czy Bogusław został mianowany księciem Rzeszy. Po nim władzę objęli jego dwaj synowie: Bogusław II (1177-1220) i Kazimierz II (ok. 1180-1219).