Arystokracja 1900 - 1950

Rodzina książęca w 1910 roku Rodzina książęca w 1910 roku

Region Meklemburgia

W Meklemburgii-Strelitz od 1904 roku na tronie zasiadał Adolf Fryderyk V. W 1914 roku jego następca został syn Adolf Fryderyk VI, który zmarł w tajemniczych okolicznościach w lutym 1918 roku. Jego następcą miał zostać Karl Michał, ale zrzekł się on tronu. W wyniku tego Strelitz przypadł Fryderykowi Franciszkowi IV z Meklemburgii-Schwerinu. Zjednoczenie jest jednak krótkotrwałe, ponieważ wielki książę abdykuje w czasie rewolucji 14 listopada 1918 roku, ale nieoficjalnie sprawuje swój urząd do końca życia w 1945 roku. Jego najstarszy syn Fryderyk Franciszek został Sturmbannführer w Waffen SS, a w 1943 roku został on wykluczony z dziedziczenia z powodu niewłaściwego małżeństwa.

Kaiser Wilhelm II. mit seiner Frau Auguste Viktoria 1933 im Exil - Bundesarchiv_Bild_136-C0805, Kaiserpaar im Haus Doorn Cesarz Wilhelm ze swoją drugą żoną Hermina w czasie emigracji w 1933 roku

Region Pomorze Przednie

Podczas rewolucji listopadowej w 1918 roku rodzina cesarska została zdetronizowana, po czym uciekła do Doorn w Holandii. Wilhelm II pozostaje jednak głową rodu Hohenzollernów. Po jego śmierci, urząd ten obejmuje jego syn, książę koronny Wilhelm (1882-1951), który od  1919 roku nosił tytuł księcia Prus.