Arystokracja 1850 - 1900

Wielki książę Fryderyk Franciszek II. Pomnik z 1893 roku Wielki książę Fryderyk Franciszek II. Pomnik z 1893 roku

Region Meklemburgia

Fryderyk Franciszek II został w 1842 roku następcą tronu w Schwerinie i rządził do 1883 roku. Przeprowadził kraj przez Wiosnę Ludów (1847-1848) do zjednoczenia w 1871 roku. Jego syn Fryderyk Franciszek III cierpiał na astmę i większość czasu spędzał we francuskim mieście Cannes, gdzie w 1897 roku wypadł z balkonu. Ponieważ Fryderyk Franciszek IV był jeszcze niepełnoletni, jego wuj, książę Jan Albrecht panował do 1901 roku. Jego siostra Aleksandra została w 1912 roku królową Danii. Młodsza siostra Cecylia poślubiła dziedzicznego księcia pruskiego Wilhelma. Powinna zostać niemiecką cesarzową, co uniemożliwiła abdykacja cesarza Wilhelma w 1918 roku. Fryderyk Wilhelm II rządził w Meklemburgii-Strelitz w latach 1860-1904 i bardzo przyczynił się do zmniejszenia zadłużenia swojego księstwa.

Kaiser Wilhelm I Denkmal in Stettin 1900 Pomnik cesarza Wilhelma I w Szczecinie. 1900 rok.

Region Pomorze Przednie

Książę pruski Wilhelm (1797-1888) został już w 1830 roku wyznaczony na następcę tronu, kiedy potwierdzono bezdzietność jego starszego brata Fryderyka Wilhelma IV. Kiedy król ciężko zachorował, w 1858 roku Wilhelm został regentem. W 1861 roku został koronowany. Po zwycięstwie w wojnie prusko-francuskiej został koronowany na cesarza Niemiec w 1871 roku. Jego następcą został Fryderyk III (1831-1888), zwany „99-dniowym cesarzem”. Po jego przedwczesnej śmierci cesarzem został jego syn Wilhelm II (1859-1941).