Arystokracja 1800 - 1850

Fryderyk Franciszek I, Paweł Fryderyk, Fryderyk Ludwik i Jerzy Fryderyk Franciszek I, Paweł Fryderyk, Fryderyk Ludwik i Jerzy

Region Meklemburgia

Książę Karol II von Mecklenurg-Strelitz i jego kuzyn Fryderyk Franciszek I byli władcami oświeconymi. Obaj w 1815 roku po pokonaniu Napoleona otrzymali tytuły wielkoksiążęce. Dwie córki księcia Karola zostały królowymi. W 1793 roku Luiza wyszła za Fryderyka Wilhelma Pruskiego, a dwa dni później Frederika za jego brata Fryderyka Ludwika. Luiza zmarła w 1810 roku w Hohenzieritz. W 1837 roku Frederika została królową Hannoveru. W 1816 roku regencję w Neustrlitz objął ich brat Jerzy. Wielki książę Paweł Fryderyk, wnuk Fryderyka Franciszka I, przeniósł swoją rezydencję w 1837 z powrotem do Schwerinu.

Friedrich Wilhelm III von Preussen Król Prus Fryderyk Wilhelm III

Region Pomorze Przednie

W 1815 roku szwedzki król Karol XIII musiał oddać Pomorze Szwedzkie Prusom. Suwerenem nowej pruskiej prowincji, która ponownie objęła swoim zasięgiem całe terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego, został król Fryderyk Wilhelm III (1770-1840). Do swojej bogatej tytulatury mógł ponownie dodać tytuł księcia pomorskiego. Jego syn Fryderyk Wilhelm IV (1795-1861) objął tron w 1840 roku. Odrzucił jednak koronę cesarską oferowaną mu przez Zgromadzenie Narodowe we Frankfurcie.