Arystokracja 1650 - 1700

Chrystian Ludwik I w 1670 roku Chrystian Ludwik I w 1670 roku

Region Meklemburgia

Książę Krystian Ludwig I w 1658 roku wstąpił na tron zrujnowanego gospodarczo księstwa Mecklenburg-Schwerin. Kłótliwy książę spędzał większość czasu na dworze "króla Słońce" Ludwika XIV w Paryżu. Zmarł w Holandii w 1692 roku bez męskiego potomka. Władzę nad Schwerinem przejął jego bratanek, Fryderyk Wilhelm. W 1695 roku wraz ze śmiercią Gustawa Adolfa wygasa linia książęca Güstrow. Przez kolejne kilka lat toczyły się spory o spadek z Adolfem Fryderykiem, pretendentem do tytułu książęcego w Schwerinie.  

Sebastien Bourdon: Königin Christina von Schweden 1653 Sebastien Bourdon: Królowa Krystyna szwedzka w 1653 roku

Region Pomorze Przednie

W 1653 roku szwedzka królowa Krystyna (1622-1689) została władczynią ziem pomorskich na lewym brzegu Odry, w tym Szczecina. Ponieważ księstwo to było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, otrzymało również miejsce i głos w radzie cesarskiej. Krystyna została królową już w 1644 roku, ale do jej koronacji doszło dopiero w 1651 roku. W 1654 roku abdykowała, a władzę przejął jej kuzyn Karol X Gustaw (1622-1660). Jego następcą został jego syn Karol XI (1655-1697). Ponieważ w momencie koronacji był niepełnoletni, aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności w 1672 roku, rządziła jego matka wraz z pięcioma urzędnikami.