Arystokracja 1600 - 1650

Strona tytułowa detronizacji książąt meklemburskich w 1633 roku Strona tytułowa detronizacji książąt meklemburskich w 1633 roku

Region Meklemburgia

W 1628 roku, w dziesiątym roku wojny trzydziestoletniej, do zamku Güstrow wprowadza się Albrecht von Wallenstein, książę Friedlandu i Sagan. Rok później cesarz mianuje go księciem meklemburskim i księciem cesarskim. Książęta meklemburscy Jan Albrecht oraz Adolf Fryderyk zostają zdetronizowani z powodu sojuszu z "wrogiem cesarstwa" Danią. Po śmierci Wallensteina w 1634 roku, cesarz rok później ułaskawił obu książąt i przywrócił im dawne tytuły.

Herzog Bogislaw XIV. und Elisabeth von Schleswig-Holstein-Sonderburg, 1615 Książę Bogusław XIV i Elżbieta Schleswig-Holstein-Sonderburg, 1615 rok

Region Pomorze Przednie

Filip Juliusz (1584-1625) rządził Pomorzem-Wolgast od 1603 roku. Umarł jednak bezpotomnie. Filip II (1573-1618), który w 1603 roku przejął władzę nad Pomorzem Szczecińskim, najpierw jako namiestnik swego ojca, a od 1606 roku jako regent. Gdy Filip zmarł bezpotomnie władzę objął jego brat Bogusław XIV (1580-1637), który zjednoczył księstwo z Pomorzem-Wolgast. Wraz z jego śmiercią w 1637 roku wygasła linia książąt pomorskich z rodu Gryfitów. W 1648 roku ziemie te zostały podzielone między Brandenburgią a Szwecją.