Arystokracja 1450 - 1500

Herb księcia Magnusa II z 1479 roku Herb księcia Magnusa II z 1479 roku

Region Meklemburgia

W 1471 roku umarł ostatni książę Stargardu Ulryk II, który nie pozostawił po sobie męskiego spadkobiercy. Jego ziemie przypadły więc księciu meklemburskiemu Henrykowi IV, zwanemu Grubym. W 1483 roku po śmierci swoich braci, książę Magnus przejął wyłączne panowanie nad Meklemburgią i rządził nią silną ręką, aż do swojej śmierci w 1503 roku

Bogislaw X. von Pommern Książę Bogusław X Wielki w 1480 roku

Region Pomorze Przednie

W 1474 roku Bogusław X (1454-1523) przejął po swoim ojcu Bogusławie IX (1407-1446) władzę nad księstwem Pomorze-Wolgast-Stolp. Cztery lata później otrzymał także Pomorze-Wolgast, gdy jego stryj Warcisław X (około 1435-1478) zmarł bezpotomnie. W ten sposób, po 200 latach, księstwo pomorskie zostało ponownie zjednoczone. Bogusław X otrzymał przydomek "Wielki".