Order kapituły "pour la vertu" (dla cnoty) dla sióstr konwentualnych z klasztoru w Ribnitz

po 1853 roku, szerokość: 5,4 cm

Order zakonny, jako znak przynależności kobiet do wspólnoty klasztornej w Ribnitz został ustanowiony przez ród książęcy w 1764 roku.  W 1853 roku wielka księżna Augusta dedykowała order, jako znak dystynkcji i wyróżnienia dla coraz znaczniejszej liczby zewnętrznych zakonnic konwentualnych, kobiet, które mogły uzyskać przyjęcie do zakonu.  

Krzyż jest rzadkim wyróżnieniem dla cywilnych sióstr konwentualnych nie będących jeszcze siostrami zakonnymi. Znajdująca się w środku litera "A" nawiązuje do założycielki  – wielkiej księżnej Augusty meklembursko-schwerińskiej (1822-1862).

Tekst: A. A.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Niemieckie muzeum bursztynu w Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de