Okulary ze skórzanymi oprawkami

Norymberga?, początek XVI wieku, długość: 9,5 cm

Pomoce do czytania były znane już w późnym średniowieczu, jednak w tamtych czasach były one nadal bardzo drogim nabytkiem. Okulary należały prawdopodobnie do jednej z zakonnic klasztoru klarysek w Ribnitz. Zostały prawdopodobnie ukryte pod meblem zakonnicy, po tym jak uległy uszkodzeniu. Miało to służyć zachowaniu cudownych mocy zawartych w tym przedmiocie oraz przed nieopatrznym jego wyrzuceniem. W klasztorach mieszczących się w Pustaci Lüneburskiej (Lüneburger Heide) zachowały się w ten sposób, podobnie ukryte okulary.

Tekst: A. A.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Niemieckie muzeum bursztynu w Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de