Drewienka czytelnicze

Wytoczone, XV/XVI wiek, długość: 6-12 cm

Drewienka te służyły, jako pomoc przy czytaniu zazwyczaj, aby nie zgubić linijki tekstu pisanego odręcznie. Pozwalały także uniknąć uszkodzenia drogocennych ksiąg poprzez użycie gołych rąk. Często na ich końcu znajdowała się kunsztownie wyrzeźbiona w drewnie dłoń. 

Tekst: A. A.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Niemieckie muzeum bursztynu w Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de