Cierpiący Chrystus

Drewno, około 1370 rok, wysokość: 45 cm

Niewielka figurka przedstawia ubiczowanego Jezusa, odpoczywającego w czasie drogi krzyżowej, tuż przed przybiciem do krzyża. Pochodzi od artysty z kręgu północnoniemieckiego mistrza Bertrama von Minden. 

Tekst: A. A.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Niemieckie muzeum bursztynu w Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de