Model żaglowego statku szkoleniowego "Wilhelm Pieck"

1957 rok, skala: 1:50, długość: 86 cm

Jedyna niemiecka żelazna brygantyna została zbudowana w 1951 roku w stoczni Warnemünde Warnow pod nazwą "Wilhelm Pieck". Autorem konstrukcji był Wilhelm Schröder. Statek miał być prezentem od kraju związkowego Meklemburgii dla prezydenta NRD Wilhelma Piecka z okazji jego 75. urodzin. 2 sierpnia 1951 roku statek zwodowano, a Pieck przekazał go na potrzeby kształcenia młodych kadr morskich NRD. "Wilhelm Pieck" został przydzielony do Towarzystwa Sportu i Techniki (GST) i wykorzystany jako statek szkoleniowy dla kadetów marynarki handlowej, a później Ludowej Marynarki Wojennej.  

Portem macierzystym jednostki została późniejsza „baza GST” w Greifswald-Wieck. Pierwszym kapitanem statku był Ernst Weitendorf z Rostocku. W 1990 roku statek został przejęty przez miasto hanzeatyckie Greifswald. Został wtedy przemianowany na "Greif" i stał się zabytkiem budownictwa okrętowego. Obecnie jest częstym gościem na spotkaniach żaglowców wysokich i tradycyjnych.

dalej

Tekst: P. DC.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Schifffahrtsmuseum Rostock

Schifffahrtsmuseum Rostock

Muzeum żeglugi w Rostocku

IGA Rostock 2003 GmbH
Schmarl-Dorf 40
D - 18106 Rostock

www.schifffahrtsmuseum-rostock.de