Budowa luggerów w stoczni ludowej

Helmut Reinl, 1952 rok, olej na twardym włóknie, szerokość: 100 cm

W ramach reparacji wojennych do Związku Radzieckiego stocznia ludowa w Stralsundzie dostarczyła do końca 1953 roku około 150 luggerów. Statki te wykorzystywano głównie do połowów na Morzy Bałtyckim. Mimo, że koszt budowy jednej takiej jednostki wynosił 1,2 mln marek, z powodu reparacji płacono za nie jedynie 400 000 marek.

NRD było jednym z krajów, w których produkowało się najwięcej statków. Prawie nieznany jest fakt, że większość wschodnio-niemieckich stoczni "zawdzięcza" swoje powstanie i rozkwit radzieckim żądaniom reparacyjnym po zakończeniu II wojny światowej.    

Sytuacja wyjściowa dla odbudowy gospodarczej w radzieckiej strefie okupacyjnej różniła się od sytuacji w innych strefach. Choć zniszczenia w przemyśle były mniejsze niż się często zakłada, największym problemem pozostawała zniszczona sieć transportowa. Trudności w odbudowie polegały również na tym, że okupant przejął znaczną część potencjału siły roboczej, wydajność pracowników spadała ze względu na stały niedobór produktów, a znaczna część wykwalifikowanych pracowników była zatrudniana w innych zawodach. 

dalej

Tekst: P. DC.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Schifffahrtsmuseum Rostock

Schifffahrtsmuseum Rostock

Muzeum żeglugi w Rostocku

IGA Rostock 2003 GmbH
Schmarl-Dorf 40
D - 18106 Rostock

www.schifffahrtsmuseum-rostock.de